OGB Design

ARCHIEF 2008 - 2007 - 2006

2008

Het nieuw project “Angst verminderen bij kinderen”

Stadstekenaar schenkt Vischpoort aan Znojmo


2007

Henk Bakker sluit Actie 10.000 af

Kinderchemokamer St. Jansdal in gebruik


2006

Henk Bakker gaat digitaal


2008

Het nieuw project “Angst verminderen bij kinderen”

De opbrengst van de ansichtkaarten gaat nu naar een speciaal project met de titel: ‘Angst verminderen bij kinderen’. Het gaat in dit project niet alleen over het realiseren van voorzieningen die afleiding, herkenbaarheid en geborgenheid bewerkstelligen bij kinderen, maar ook over het aanschaffen van kindvriendelijke apparatuur. De laatste tijd is er veel onderzoek gedaan naar de genezende werking van de fysieke omgeving. In de wachtkamer zijn patiënten en vooral kinderen vaak erg gespannen. Er is veel stress, onzekerheid en controleverlies. Met name dat verlies van controle brengt extra spanning en negatieve emoties met zich mee. Het ziekenhuis wil de omgeving zo vormgeven dat deze rust en warmte uitstraalt, voldoende privacy geeft en stress en angstgevoelens doet afnemen.


OGB DesignHouvast

Wanneer een kind met ziekte of een ongeval te maken krijgt, heeft het vooral behoefte aan vertrouwdheid en houvast. De eigen ouders zijn daarbij natuurlijk het allerbelangrijkste, maar daarnaast zijn bijvoorbeeld een knuffeldier en eigen spulletjes ook heel belangrijk. Het zieke kind zoekt houvast. Als het zieke kind in het ziekenhuis moet verblijven, is het van belang dat aan deze behoefte zoveel mogelijk voldaan wordt. Dan voelt het kind zich beter en is meer toegankelijk voor contacten met de artsen en verpleegkundigen. Het kind laat behandelingen makkelijker toe. Ook is aangetoond dat dan het herstel vlotter verloopt en de verwerking van het ziekenhuisverblijf beter plaats vindt.


Giraffe

Om in de behoefte van het kind te voorzien dienen passende voorzieningen binnen het ziekenhuis aanwezig te zijn. Hiervoor is een speciaal kinderbeeldmerk geïntroduceerd, dat ziekenhuisbreed is ingevoerd.

Op advies van het hoofd van de kinder- en tienerafdeling is gekozen voor de giraffe. De giraffe is een markant, vriendelijk en sociaal dier. Een dier zonder negatieve associaties en zeer herkenbaar. Dit voorstel is met algemene stemmen door de rest van de ziekenhuisorganisatie overgenomen.

Otto ButtnerStadstekenaar schenkt Vischpoort aan Znojmo

Sinds Harderwijker Henk Bakker een aantal jaren geleden zijn passie voor tekenen ontdekte, is hij niet meer weg te denken bij de haven. Als kind groeide hij op in deze buurt en nu legt hij er, aan de hand van oude foto’s, stadsgezichten vast.


Inmiddels heeft hij een prachtige serie stads- en havengezichten gemaakt die op ansichtkaarten zijn verschenen en die voor het goede doel worden verkocht. Op tal van plaatsen in Harderwijk zijn ze te koop.


Om zijn actie kracht bij te zetten en de stedenband met Znojmo te verstevigen, overhandigt Bakker, samen met burgemeester Berends, tijdens de officiele opening van de Visserijdagen op zaterdag 30 augustus 2008 om 11.00 uur in Restaurant de Haven van Harderwijk een van zijn werken.


Een tekening van de Vischpoort, aan de burgemeester van Znojmo, de admiraal van 2008. Tijdens Visserijdag was Bakker aanwezig met een kraam vol tekeningen. In het stadhuis van Harderwijk was een brede collectie van zijn werk te bewonderen.


Foto’s: Otto Buttner

2007

Henk Bakker sluit Actie 10.000 af

Dankzij vele giften aan de Stichting Vrienden van het St. Jansdal is de financiering voor de kinderchemokamer dit jaar rondgekomen. En zelfs meer dan dat. Door publiciteit is een sneeuwbaleffect ontstaan, met als gevolg een groter bedrag dan begroot. Binnenkort wordt gestart met de aanpassing van een bestaande kamer op de kinder- en tienerafdeling. Het bestuur van de Vrienden van het St. Jansdal ziet dit succes als een mooie kans om ook in te gaan op de wens voor aanpassing van de chemo-unit voor (jong)volwassenen. De plannen hiervoor worden inmiddels verder uitgewerkt. Giften hiervoor zijn nog steeds van harte welkom.


De Harderwijker stadstekenaar Henk Bakker heeft een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de kinderchemokamer geleverd. Vanaf Visserijdag 2007 heeft hij zich een jaar lang ingezet met zijn “Actie 10.000”. Met een speciale verkoopexpositie met oude Harderwijker stadsgezichten in het gemeentehuis van Harderwijk vroeg hij aandacht voor het project. Ook worden op diverse verkooppunten in Harderwijk ansichtkaarten verkocht. Eind augustus dit jaar sloot hij zijn actie af. Langs deze weg willen wij hem en alle andere gevers aan het project kinderchemokamer bedanken voor hun bijdrage.

Kinderchemokamer St. Jansdal in gebruik


Stichting Vrienden St. Jansdal blij met resultaat

Vrolijke gordijnen, giraffeprints op muren en plafond, een eigen laptop en flatscreen televisie op je slaapkamer. Voorzieningen waar ieder kind normaal gesproken heel blij mee is. Toch is er een serieuze ondertoon bij de feestelijke ingebruikname van de kinderchemokamer in het ziekenhuis St. Jansdal. De aanleiding is het verminderen van angst bij kinderen die in het ziekenhuis hun chemotherapie moeten ondergaan. Afleiding is dan bittere noodzaak. Door giften en donaties aan de Stichting Vrienden van het St. Jansdal kon dit project gerealiseerd worden.


Grote wens

De ludieke openingshandeling met giraffestaart werd verricht door Henk Bakker, Deze tekenaar van Harderwijker stadsgezichten was initiatiefnemer van de “actie 10.000”. Dick van Boven, hoofd van de kinder- en tienerafdeling is erg blij met de nieuwe aanpassingen. Het was een grote wens omdat er geen aangepaste behandelkamer was om kinderen met kanker onder de juiste omstandigheden in Harderwijk te behandelen. Ze gaan nu voor de start van hun behandeling naar Utrecht of Amsterdam. Afgezien van de behandelingen is ook de reistijd belastend voor het kind en de ouders. Het voortzetten van de behandeling in Harderwijk vermindert ook de druk op de ouders.


Kinderchemokamer

Twee stagiaires HBO-V stippelen als afstudeeropdracht een detailplan voor de inrichting van de kinderchemokamer uit. Omdat er schadelijke chemische stoffen gebruikt worden, zijn een aangepaste vloerbedekking en goed ventilatiesysteem onmisbaar. Een kindvriendelijke inrichting met mooie kleuren, een spelcomputer en televisie moeten angst verminderen en afleiding bieden. Gemiddeld worden jaarlijks tien kinderen met verschillende vormen van kanker in het St. Jansdal behandeld. De frequentie en duur van de behandeling is afhankelijk van de soort aandoening. Soms duurt het een half jaar en soms moet een kind een jaar lang terugkomen.

Om de bestaande ruimte helemaal geschikt te maken als kinderchemokamer was een bedrag van 10.000 euro begroot.


Stichting Vrienden van het St. Jansdal

Henk Bakker zette zich met zijn “actie 10.000” een jaar lang in om het geld bij elkaar te brengen. Veel bedrijven en particulieren die het project met giften ondersteund hebben konden zien hoe hun gift besteed was. Mieke Riphagen uit Doornspijk had bijvoorbeeld via haar sieradenwinkel aandacht gevraagd voor de kinderchemokamer. Familie Visser uit Vaassen had voor hun 50-jarig huwelijksfeest in plaats van cadeaus giften gevraagd. Het was hartverwarmend hoe dit project steun kreeg uit de regio. Uiteindelijk werd meer geld ontvangen dan nodig. Dit overschot is nu herbestemd voor een patiëntvriendelijke herinrichting van de chemo-unit voor volwassenen. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het St. Jansdal hoopt in de loop van 2009 dit project ook af te kunnen ronden.

2006

OGB DesignHenk Bakker gaat digitaal

Hij heeft zich er lang tegen verzet, maar nu is het dan toch zover. Henk Bakker, de Harderwijkse tekenaar uit Ermelo gaat ‘digitaal’. Henk is opgegroeid in het tijdperk van potlood & papier en de geneugten van de computer zijn hem tot nu toe ontgaan. Het liefst neemt hij gewoon zijn potlood ter hand om schetsen te maken van de haven, de botters of oude stadsgezichten van Harderwijk en omgeving.


Maar zijn assortiment tekeningen, schetsen en ansichtkaarten breidt zich gestaag uit en zijn klanten komen niet alleen uit Harderwijk, maar uit de verre omtrek, en dan is een eigen website zo gek nog niet. Zo deed ook Henk Bakker zijn intrede in het digitale tijdperk. Otto Buttner van OGB Design ontwierp deze website voor de kunstenaar. Op de website staan de kaarten, tekeningen en andere producten vermeld die Henk te koop aanbiedt met daarbij prijzen en leveringsvoorwaarden. Huidige en toekomstige cliënten kunnen via op hun beeldscherm de verrichtingen van de kunstenaar volgen. Henk heeft een nieuw goed doel en dat is een artistieke en financiële bijdrage te leveren aan angstreductie bij kinderen die voor een behandeling in het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk worden opgenomen. Voor veel kinderen is een opname in een ziekenhuis een ingrijpende ervaring en met moderne inzichten is de angst voor een groot gedeelte weg te nemen. Ook is Bakker een expositie aan het voorbereiden over de watersnoodramp die Harderwijk in 1916 heeft getroffen. Hij vraagt mensen die mogelijk nog historisch beeldmateriaal over deze ramp hebben zich te melden, zodat hij de foto’s kan gebruiken voor zijn schetsen.

HOME

Archief 2020-2019-2018 | Archief 2017-2016-2015 | Archief 2014-2013-2012 | Archief 2011-2010-2009 | Archief 2008-2007-2006